Publications

Od plastičnog otpada do novog proizvoda, priručnik za srednje škole, 2022

EXPLORE

Standardne operativne procedure za procjenu potencijala obnovljivih izvora energije u vodovodnim preduzećima, 2022

EXPLORE

Smjernice za prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivrednom sektoru, 2022

EXPLORE

Opšte smjernice za resursnu efikasnost u prehrambenoj industriji, 2021

EXPLORE

Dobre prakse resursne efikasnosti u prehrambenoj industriji, 2021.

EXPLORE

Smjernice za najbolje dostupne tehnologije i najbolje prakse za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou, 2021

EXPLORE

Standardne operativne procedure za smanjenje gubitaka vode i očuvanje energije u vodovodnim preduzećima, 2020

EXPLORE

Priority Areas of Intervention to Curb Marine Litter from Food and Beverage Plastic Packaging in Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, 2019

EXPLORE

Development Guide for Pro Biodiversity Business, 2019

EXPLORE

Mapping of ecosystem service at the regional level – Practical guide, 2019

EXPLORE

Common Strategy for Protection and Sustainable Use of Ecosystem Services in Karst Eco-Regions, 2019

EXPLORE

ECO KARST Action Plan for the Development of Small Enterprises in the Wider Area of Bijambare Protected Landscape, Bosnia and Herzegovina, 2019

EXPLORE

ECO KARST Akcioni plan razvoja malog poduzetništva u širem području Zaštićenog pejzaža «Bijambare», Bosna i Hercegovina, 2019

EXPLORE

ECO KARST Biodiversity – It’s your business, Economic development in protected areas with the help of nature, 2018

EXPLORE

ECO KARST Biodiverzitet – To je tvoj posao, Ekonomski razvoj u zaštićenim područjima uz podršku prirode, 2018 

EXPLORE

ECO KARST Ekosistemske usluge u zaštićenim kraškim područjima, 2018

EXPLORE

ECO KARST Ecosystem services in protected karst areas, 2018

EXPLORE

ECO KARST Biodiverzitet – To je tvoj posao, Ekonomski razvoj u zaštićenim područjima uz podršku prirode, 2018 

EXPLORE

National Cleaner Production Programme Bosnia and Herzegovina, 2017

EXPLORE