Organizacija Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 objavljuje poziv za mlade građane i građanke Kantona Sarajevo da se pridruže praktičnoj edukaciji o bogatoj raznolikosti  ptičjih vrsta koje se nalaze na području Spomenika Prirode Vrelo Bosne.

Aktivnost se organizuje u sklopu projekta Poznajemo i štitimo prirodne vrijednosti Kantona Sarajevo, u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, Općinom Ilidža i Ornitološkim društvom „Naše Ptice“. Posmatranje ptica i edukacija će biti predvođeni iskusnim ornitolozima i odvit će se 21.05.2022. godine.

Poziv je otvoren za sve građane, a priliku za učestvovanje će dobiti prvih 15 prijava. Svoje prijave pošaljite na email lamija.huseinovic@cener21.ba. Rok za prijave je 16.05.

Više detalja o događaju će se dostaviti odabranim učesnicima blagovremeno.

Informacije o projektu

Prirodna područja Kantona Sarajevo se odlikuju izuzetnom biološkom, geološkom, hidrološkom i kulturno-historijskom raznolikošću važnom za konzervaciju i zaštitu biodiverziteta u BiH. Nažalost, nivo svijesti građana o pet zaštićenih područja u KS je zabrinjavajuće niska.  S ciljem da se razvija prevencija budućih nepropisnih aktivnosti u zaštićenim područjima poput nedozvoljenog odlaganja otpada i nedomaćinskog odnosa prema postojećoj infrastrukturi, projekat podrazumijeva provođenje niza aktivnosti kojim će se doprinijeti jačanju svijesti građana o značaju zaštite prirode u KS, koristeći kreativne i inovativne metode uz direktno uključivanje mladih ljudi koji će dobiti ulogu mladih ambasadora zaštićenih područja u KS.

Projekat su-finansira Minstarstvo komunalne privrede, infrstrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u okviru Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša. Glavni cilj projekta je doprinijeti jačanju svijesti građana/-ki Kantona Sarajevo (KS) o značaju zaštite prirode, a realizacija projekta traje od marta do oktobra 2022. godine.